Сертификати

„Трансконсулт-22” притежава Сертификат за Системата за управление на качеството – ISO 9001:2021, Сертификат за Система за управление на околната среда ISO 14001:2021 и Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 18001:2021.