ЕКИП

Logo_TK-22

 

 

 

инж. Венелина Борисова – управител и ръководител проекти

инж. Тодор Тодоров – ръководител проекти

инж. Георги Митов – ръководител ателие част „Пътна“

инж. Николай Сотиров – ръководител проекти част „Конструктивна“

инж. Павел Павлов – ръководител ателие част „Конструктивна“

инж. Николай Тончев – ръководител ателие част „Геодезия“

инж. Теодора Данева – Кротнева – координатор и експерт тръжни процедури

инж. Мариана Иванова – водещ проектант част „Пътна“

инж. Мирослав Панайотов – водещ проектант част  „Пътна“

инж. Нина Виделова – водещ проектант част  „Пътна“

инж. Павлина Георгиева – Маринова – проектант част  „Пътна“

инж. Невена Георгиева – проектант част  „Пътна“

инж. Валентин Терзиев – проектант част  „Пътна“

инж. Климентина Кирилова – проектант част  „Пътна“

инж. Емилия Попчева – проектант част  „Пътна“

инж. Костадин Костуров – проектант част  „Пътна“

инж. Михаела Михайлова – проектант част  „Пътна“

инж. Иван Запрянов – проектант част „Конструктивна“

инж. Йордан Вълчев – проектант част „Конструктивна“

инж. Даниела Налбантова – проектант част „Конструктивна“

инж. Хасан Мехмедов – проектант част „Конструктивна“

инж. Христо Кълвачев – проектант част „Конструктивна“

инж. Елена Спасова – проектант част „Конструктивна“

ланд. арх. Ирена Миткова – проектант част „Паркоустройство и благоустройство“

инж. Николай Главинчев – проектант част „Геодезия“

инж. Момчил Колев – проектант част „Геодезия“

инж. Ангел Начев – проектант част „Геодезия“