Генерален план за организация на движението на Община Пловдив

Възложител ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив

Изпълнител: “Трансконсулт-22” ООД

Източник на финансиране на проекта: Община Пловдив, средствата са заложени в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив 2018г.

Главни цели на Проекта съгласно Техническата спецификация:

• Подобрение на условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на гр. Пловдив;
• Подобрение на уличния трафик и намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата на ПУМ на гр. Пловдив;
• Подобрение на екологичните условия в града, вследствие намаляване на шума и газовите емисии от автомобилите.
• Подобрение на функционирането на МОПТ и подобряване на тази услуга за гражданите на Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в България. Намира се в западната част на Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Стратегическото местоположение на Пловдив го превръща във важен транспортен център. През града преминава едно международно трасе посока запад-изток Път I-8 (Е80), свързващ София и Свиленград. В посока север-юг през града преминава най-краткият транспортен коридор, разположен по Път II-64-Карлово-Пловдив и Път II-86-Пловдив-Смолян, свързващ Северна и Централна Европа през река Дунав с Гърция и Средиземно море. Други радиално разположени транспортни връзки са II-56-Пловдив-Брезово, III-805-Пловдив-Съединение, III-565-Пловдив-Рогош, III-375-Пловдив-Пещера, III-862-Пловдив-Първенец, III-8602-Пловдив-Кричим. Северно от гр. Пловдив е разположено трасето на АМ Тракия (А1), която провежда основния транзитен трафик в южната част на страната

Според Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове, територията на град Пловдив е разделена на шест района.
• Район „Централен“
Район „Централен“ с граници: бул. Източен, бул. „Асеновградско шосе, жп ареал и жп линия Централна гара Пловдив – Филипово, северният бряг на р. Марица, включително остров Адата;
• Район „Южен“
Район „Южен“ с граници: бул. Асеновградско шосе, землищната граница на Пловдив с община „Родопи“, до и по землищната граница между кварталите Коматево и Прослав, жп ареал до бул. Асеновградско шосе;
• Район „Тракия“
Район „Тракия“ с граници: жп линия Пловдив – Бургас, землищната граница на Пловдив с общини и „Родопи“, бул. Асеновградско шосе, бул. Санкт Петербург, бул. Освобождение, бул. Независимост.
• Район „Източен“
Район „Източен“ с граници: жп линия Пловдив – Бургас, бул. Санкт Петербург, бул. Освобождение, бул. Независимост, бул. Източен, северният бряг на р. Марица;
• Район „Северен“
Район „Северен“ с граници: землищната граница на Пловдив с община „Марица“, северният бряг на р. Марица, землищната граница на Пловдив с община „Марица“.
• Район „Западен“
Район „Западен“ с граници: жп линия Централна гара Пловдив – Филипово, северният бряг на р. Марица, землищната граница на Пловдив с община „Родопи“, до и по землищната граница между кварталите Коматево и Прослав, жп ареал.

KLASIF_PUM_2018_OUP_01_02_

TOVARNO_ZABRANI_2018_04_01_

VELO_2018-MAP_VELO_05_01_

TRANZIT_2018_02_01_