КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПЗ „ХЛАДИЛНИКА-ВИТОША“

Разработката е изготвена по Възлагане на Столична община по Договор № НАГ-1611/17.12.2018г. между Столична община и „Трансконсулт-22“ ООД.

Предмет на проекта е разработване на комуникационна транспортно схема (КТС) към градоустройственото решение за НПЗ „Хладилника-Витоша“ в град София.

Основни цели при разработване на транспортната схема за НПЗ Хладилника-Витоша

1. Подобряване на транспортната инфраструктурата в зоната.
2. Въвеждане на велосипедни алеи за допълване на велосипедната мрежа в гр. София.
3. Откриване на нови пешеходни пространства и подобряване на съществуващите

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_02

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_05

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_08

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_09

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_10

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_11

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_12

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_13

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_14

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_15

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_17

КТС НПЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ _Page_21