Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 – от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Неизградената част от автомагистралата започва от гр. Ябланица, област Ловеч, и завършва при с. Белокопитово, област Шумен. Тя ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

Участък от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“ от км 310+940 до км 327+260

Обща дължина: 16,32 км
Пътен възел – 1 бр.;
Пътна връзка с път I-4 Коритна – Белокопитово;
Виадукти – 6 бр.;
Мост – 1 бр.;
Пътен подлез – 3 бр.;
11 бр. пресичания със селскостопански пътища.

Статус на проекта: в изпълнение

Изпълнител на проектиране и строителство: ДЗЗД „Хемус-16320“, в което участват „Инфра Експерт“ ЕООД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, „Автомагистрали-Черно Море“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД.

Стойност на договор за проектиране и строителство: 119 785 000 лв. без ДДС

Договор за строителство: РД-17-28 от 29.09.2017 г.

Срок за изпълнение: 910 дни

Срок за изготвяне на техническия проект: 150 дни след одобряването на техническия проект и издаване на Разрешението за строеж ще бъде подписан Протокол 2а и ще стартира изпълнението на строително-монтажните дейности, които са с продължителност 730 дни.

Гаранционни срокове:

– за СМР без пътни съоръжения: 5 години
– за пътни съоръжения: 10 години

Строителен надзор: ДЗЗД „Консултанти Хемус 2 -2016“, в което участват: „Евроконсулт“ АД, „Строл 1000“ АД и „Пи Ес Консулт“ ЕООД

Стойност на договор: 993 363,63 лв. без ДДС

Belokopitovo

PV BUHOVCI 3

Viaduct 3

Viaduct 4