Главна пътна комуникация Смолян

Изграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е част от лот 14 по проект „Транзитни пътища V“. Участъкът е с обща дължина 3,4 км. Започва от митницата в кв. „Устово“ (при км 96+560 на път ІІ-86 Асеновград – Смолян) и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“ (при км 2+360 на път III-866 Смолян – Рудозем).

Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград – Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем като се избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр. Смолян.

1.Стойност на проекта: 13 859 274.97 евро без ДДС.

2.Техническо описание: Рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа

3.Финансиращи институции:
Европейска инвестиционна банка – 65%
Републикански бюджет ДДС – 35%

4.Проектант: “Трансконсулт-22” ООД, като подизпълнител на “ИСА 2000” ЕООД

5.Изпълнител на СМР: “ИСА 2000” ЕООД

6.Консултант: „Пътинвестинженеринг” АД

Части на проекта:
– Геодезия
– Пътна
– Конструктивна
– Тунели
– Геология
– Електро и улично осветление
– Телекомуникации
– ВиК
– ПУП
– План за безопасност и здраве
– План за управление на строителните отпадъци
– Пожарна безопасност