„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611

API-LOGO_NEW-mini.png„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.“

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Финансиране: Договорът се финансира със средства от бюджета на РБ

Местоположение:

Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК № 4и № 8.
Участъкът е разработен за проектна скорост – Vnp=110км/ч и габарит Г27 м.

Пътни възли:

– Пътни връзки „Калотина – София“ и „София – Калотина“ при км 33+220 които осигуряват взаимен достъп между новопроектираното трасе и съществуващият път I-8, както и отливане от път I-8, което осигурява безконфликтен достъп до с.Петърч и прилежащата му индустриална зона;
Пътни връзки „София – Костинброд“ и „Костинброд – Калотина“ при км 39+450 ;

– Пътен възел “Костинброд” при км 45+540 – схема “Свободно решение” с две кръгови кръстовища по път II-81 – София – Костинброд – вариант “B-2” и корекция на р.Църна бара

– Пътен възел „Мрамор“ при км 48+460 – схема „Полудетелина“

Големи съоръжения:

– подлез на пътна връзка София – Калотина: км 33+220 – L=16м

– подлез на път SFO2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/: км 33+610 – L=16м

– мост над р.Белишка: км 38+310 – L=18+22+18=58м

– подлез на път SFO1400 /II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-Хераково-/SFO3024/: км 39+450 – L=16м

– подлез на ж.п. линия София – Драгоман: км 43+410 – L=18+22+18=58м

– мост над р. Църна бара: км 44+340 – L=18+22+22+18=80м

– подлез на път II-81 София – Монтана: км 45+540 – L=17+20+20+17=74м

– Виадукт: км 46+500 – L=2х(22+4х28х22)=312м (във двата крайни отвора на виадукта преминават два пътя с км 46+310 и км 46+560)

– Селскостопански подлез: км 47+380 – L=8м

– Подлез на път SOF1030 /II-18/-ок.п.София-Мрамор-Доброславци: км 48+460 – L=22+28+28+22=100м

Обхватът на работите е, както следва:

– Част Геодезия

– Част Пътна, вкл. Пътни възли, Отводняване и Проект за организация на движението

– Част Конструктивна

– Част Геология

– Част Инженерна инфраструктура

– План за безопасност и здраве

– План за управление на строителните отпадъци