„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020”

Път II-29 „Варна – Добрич – Кардам” от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 52+168.84

Път ІІ-44 „/о.п.Севлиево – В.Търново/ – Севлиево – Драгановци – Габрово” от км 0+000 до км 14+600, от 14+600 до 23+798.36  и от км 25+731 до км 28+972.75

Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан”, от km 9+800 до km 11+832.85, от km 11+942.87 до km 30+658.87 и от km 89+100 до km 98+875.82

Път ІІІ-904 „Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово”, от км 0+000  до км 17+377.57, от км 23+403 до км 23+928.94 и от км 36+205 до км 45+705.11

Възложител на проекта е Агенция “Пътна инфраструктура”.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка и пътното тяло за осигуряване условия на безопастност на движението, комфорт на пътуващите и подобряване на отводняването на пътя.

Проектът е изработен съгласно утвърдено Техническо задание за изработване на технически проект за рехабилитация от 2013 год. и Норми за проектиране на пътища.