Идеен проект с парцеларен план на АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52

АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52

АМ „Струма“ е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и част от Четвърти Трансевропейски транспортен коридор.

Целта на разработката е да се изготвят идеен проект с парцеларен план и тръжни документи за АМ “Струма”, Лот № 2 в участъка Дупница – Благоевград от km 322+000 до km 359+483,52.

Възложител на проекта е Агенция “Пътна инфраструктура”.

Началото на АМ „Струма“ започва при км 322+000 – край на ЛОТ 1 у-к Долна Диканя – Дупница, uрайната точка на обекта е общата точка между ЛОТ 2 и ЛОТ 3 при км 359+000, който при направеното техническо решение на трасето е с окончателен километраж 359+483,52=

Пресичанията с пътищата от републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива, като са оформени 4 пътни възела, както следва:

  • При км 327+464 – пътен възел „Дупница – юг“ с път ІІ-62 Кюстендил Дупница – несъвършен тип – свободно решение
  • При км 341+671 – пътен възел „Бобошево“ с път ІІІ-104 за гр. Бобошево – несъвършен тип – полудетелина
  • При км 359+052 – пътен възел „Кочериново“ с път І-1 Дупница – Благоевград – несъвършен тип – свободно решение
  • При км 359+052 – пътен възел „Благоевград“ с път ІІІ-106 Благоевград – ГКПП Станке Лисичково.