АМ “Тракия” от км 119+200 до км 133+600, включително пътни възли Пловдив – Изток, Пловдив – Север, Бенковски и Пловдив – Запад

Проектът за рехабилитация АМ „Тракия“ (София-Пловдив) от км 119+200 до км 133+600 е изработен във фаза Технически проект въз основа на:

– Договор за проектиране № РД-32-20/28.09.2011 год. за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация)
– Техническо задание за изработване на технически проект за рехабилитация на Агенция „Пътна инфраструктура”
– Изходни данни за разглеждания участък, предоставени от ЦИПТНЕНС