Кръстовища по бул. „Пейо Яворов” – кръстовище на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков”

Кръстовище на две нива на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков” (при телевизионната кула).
Главната цел на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на кръстовището при Телевизионната кула и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. П. Яворов чрез изграждането на пътен възел.

Работният проект е възложен от „ГБС Инфраструктурно строителство” АД с Договор за проектиране No. 578 от 24.04.2009г.

– Директното направление по продължението на бул. Пейо Яворов е решено като безконфликтно с преминаване на долно ниво под бул. Драган Цанков. Ширината и броя на лентите за движение са подбрани съгласно изискванията на Наредба 2 за КТС.
– Пътният възел е тип „Кръгово кръстовище”. Преминаването на булевард Пейо Яворов под кръговото кръстовище e осъществено с изграждането на мостови съоръжения като част от платното за кръгово движение.
– Връзката на бул. Пейо Яворов с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. В ревизираното решение ширината на лентите е намалена до 2х3.0м с цел намаляване на броя на засегнатите от обхвата на обекта дървесни видове.
– Извършена е рехабилитация на бул. Драган Цанков в подходите му към кръстовището
– Осигурен е вход/изход към двора на Телевизионната кула и двора на Водохранилището в близост до Духовната Семинария.