Проектиране на пътни съоръжения

„Трансконсулт-22” разполага и с висококвалифициран екип от инженери – проектанти на мостови съоръжения, автори на многобройни проекти за рехабилитация на мостови съоръжения, а също така и за строителство на нови такива.