Новини

Новини

На 16.08.2018 год. започна строителството на 16,3 км от автомагистрала “Хемус” между Буховци и Белокопитово. Проектът ще се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет. На първата копка присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” инж. Светослав Глосов, областните управители на Шумен и Търговище – проф. Стефан Желев и Митко Стайков, народни представители.

Участъкът от АМ “Хемус” от км 310+940 до км 327+260 ще бъде изграден от ДЗЗД “Хемус-16320”. Строителният надзор ще се осъществява от ДЗЗД “Консултанти Хемус 2 – 2016”.

Новини

Новини

Премиерът Бойко Борисов откри на 20.12.2016 год. официално Главната пътна комуникация на Смолян. „Там, където има пътища, има бизнес, има и растеж. … До Смолян няма ж.п. линия. Пътищата тук са носители на поминъка. Това са едни 4 знакови километра.”
Официалните лица благодариха на фирмата-изпълнител на обекта „ИСА -2000 –ЕООД- гр.София, на проектантите от “Трансконсулт-22” ООД и надзорниците от “Пътинвестинженеринг” ЕАД, които за 100 дни реализираха проекта.

Новини

Новини

Сдружение “Българска браншова асоциация Пътна безопасност” (ББАПБ) обяви седмите си награди за безопасност по пътищата и раздаде 9 приза. За 2016 г. в категорията Одитор по пътна безопасност беше награден инж. Георги Митов (за проектите на лотове 3.1, 3.2 и 3.3 на АМ “Струма”, Пловдив – Асеновград и др.

Новини

Новини

“Трансконсулт-22” сключи договор с Агенция “Пътна инфраструктура” за извършване на одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”.

Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II – Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.