Новини

BBAPB
Сдружение "Българска браншова асоциация Пътна безопасност" (ББАПБ) обяви седмите си награди за безопасност по пътищата и раздаде 9 приза. За 2016 г. в категорията Одитор по пътна безопасност беше награден инж. Георги Митов (за проектите на лотове 3.1, 3.2 и 3.3 на АМ "Струма", Пловдив – Асеновград и др.
More

Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68

API-LOGO_NEW-mini
Изготвяне на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68 с обща дължина 26,422.68 км Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, Договор № РД-37-7/04.02.2016г. Финансиране: Договорът се финансира със средства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“ Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на на...
More

Одит по пътна безопасност за обект: Път II-86 Пловдив – Асеновград

Regioni
Одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. ...
More

Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”

Regioni
„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, за обособена позиция № 4 - област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км Възложител: Агенция „Пътна инф...
More

„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020”

API-LOGO_NEW-mini
Път II-29 „Варна - Добрич - Кардам” от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 52+168.84 Път ІІ-44 „/о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци - Габрово” от км 0+000 до км 14+600, от 14+600 до 23+798.36  и от км 25+731 до км 28+972.75 Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан”, от km 9+800 до km 11+832.85, от km 11+942.87 до km 30+658.87 и от km 89+100 до km 98+875.82 Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово”, от км 0+000  до км 17+377.57, от км 2...
More