Главна пътна комуникация Смолян

Smolyan-kragovo
Изграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е част от лот 14 по проект „Транзитни пътища V“. Участъкът е с обща дължина 3,4 км. Започва от митницата в кв. „Устово“ (при км 96+560 на път ІІ-86 Асеновград – Смолян) и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“ (при км 2+360 на път III-866 Смолян – Рудозем). Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград - Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем като се избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр....
More

Новини

API-LOGO_NEW-mini
Премиерът Бойко Борисов откри на 20.12.2016 год. официално Главната пътна комуникация на Смолян. „Там, където има пътища, има бизнес, има и растеж. ... До Смолян няма ж.п. линия. Пътищата тук са носители на поминъка. Това са едни 4 знакови километра." Официалните лица благодариха на фирмата-изпълнител на обекта „ИСА -2000 –ЕООД- гр.София, на проектантите от "Трансконсулт-22" ООД и надзорниците от "Пътинвестинженеринг" ЕАД, които за 100 дни реализираха проекта.
More

„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611

„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина - Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.“ Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Финансиране: Договорът се финансира със средства от бюджета на РБ Местоположение: Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпред...
More

Новини

BBAPB
Сдружение "Българска браншова асоциация Пътна безопасност" (ББАПБ) обяви седмите си награди за безопасност по пътищата и раздаде 9 приза. За 2016 г. в категорията Одитор по пътна безопасност беше награден инж. Георги Митов (за проектите на лотове 3.1, 3.2 и 3.3 на АМ "Струма", Пловдив – Асеновград и др.
More

Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68

Изготвяне на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68 с обща дължина 26,422.68 км Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, Договор № РД-37-7/04.02.2016г. Финансиране: Договорът се финансира със средства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“ Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на на...
More

Одит по пътна безопасност за обект: Път II-86 Пловдив – Асеновград

Regioni
Одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. ...
More

Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”

„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, за обособена позиция № 4 - област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км Възложител: Агенция „Пътна инф...
More