Рехабилитация на бул.“Кукленско шосе“ в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на Община Пловдив

Logo Plovdiv
Възложител: Община Пловдив Изпълнител: ДЗЗД "Кукленско шосе", включващ "Пътища Пловдив" АД и "Трансконсулт-22" ООД Договор №18ДГ911/09.10.2018 год. Бул.”Кукленско шосе” е важна транспортна артерия за град Пловдив, свързваща централната с южната част на града, както и намиращите се в близост населени места от Родопската яка. Началото на обекта е кръстовището на бул.“Кукленско шосе“ с ул.“Даме Груев“, а крайната точка е землищната граница на Община Пловдив. Бул.”Кукленско шосе” отго...
More

Генерален план за организация на движението на Община Пловдив

Logo Plovdiv
Възложител ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив Изпълнител: "Трансконсулт-22" ООД Източник на финансиране на проекта: Община Пловдив, средствата са заложени в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив 2018г. Главни цели на Проекта съгласно Техническата спецификация: • Подобрение на условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на гр. Пловдив; • Подобрение на уличния трафик и намаляване на задръ...
More

Новини

API-LOGO_NEW-mini
На 16.08.2018 год. започна строителството на 16,3 км от автомагистрала "Хемус" между Буховци и Белокопитово. Проектът ще се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет. На първата копка присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов, областните управители на Шумен и Търговище - проф. Стефан Желев и Митко Стайков, народни представители. Участъкът от АМ "Хе...
More

КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПЗ „ХЛАДИЛНИКА-ВИТОША“

Gerb
Разработката е изготвена по Възлагане на Столична община по Договор № НАГ-1611/17.12.2018г. между Столична община и „Трансконсулт-22“ ООД. Предмет на проекта е разработване на комуникационна транспортно схема (КТС) към градоустройственото решение за НПЗ „Хладилника-Витоша“ в град София. Основни цели при разработване на транспортната схема за НПЗ Хладилника-Витоша 1. Подобряване на транспортната инфраструктурата в зоната. 2. Въвеждане на велосипедни алеи за допълване на велосипедната м...
More

Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 – от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“

API-LOGO_NEW-mini
Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е...
More

Главна пътна комуникация Смолян

Smolyan-kragovo
Изграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е част от лот 14 по проект „Транзитни пътища V“. Участъкът е с обща дължина 3,4 км. Започва от митницата в кв. „Устово“ (при км 96+560 на път ІІ-86 Асеновград – Смолян) и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“ (при км 2+360 на път III-866 Смолян – Рудозем). Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград - Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем като се избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр....
More

Новини

API-LOGO_NEW-mini
Премиерът Бойко Борисов откри на 20.12.2016 год. официално Главната пътна комуникация на Смолян. „Там, където има пътища, има бизнес, има и растеж. ... До Смолян няма ж.п. линия. Пътищата тук са носители на поминъка. Това са едни 4 знакови километра." Официалните лица благодариха на фирмата-изпълнител на обекта „ИСА -2000 –ЕООД- гр.София, на проектантите от "Трансконсулт-22" ООД и надзорниците от "Пътинвестинженеринг" ЕАД, които за 100 дни реализираха проекта.
More

„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611

API-LOGO_NEW-mini
„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина - Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.“ Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Финансиране: Договорът се финансира със средства от бюджета на РБ Местоположение: Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпред...
More